دیجیتال مارکتینگ

خرید نصب اپلیکیشن | تبلیغات نصب اپلیکیشن

خرید نصب اپلیکیشن یا پرداخت هزینه به ازای هر نصب یا CPI یکی از روش‌های مناسب برای تبلیغات اپلیکیشن است. در این روش ریسک تبلیغ دهنده کم می‌شود و اگر فرد یا شرکت تبلیغ کننده نتواند باعث افزایش نصب اپلیکیشن…
دیجیتال مارکتینگ

رتبه الکسا چیست؟ آیا رتبه الکسا برای سایت شما مهم است؟

در این مطلب، ابتدا رتبه بندی الکسا را به شما معرفی می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که رتبه الکسا برای چه سایت هایی بیشتر مهم است. در ادامه راه های کاهش رتبه الکسا را به شما معرفی می‌کنیم که بیشترشان رایگان…